Nová kniha Mýty o mléce a mléčných výrobcích

18. 12. 2019

Připravili jsme pro vás velmi důležitou publikaci: Mýty o mléce a mléčných výrobcích 

Úvod - Jiří Kopáček:

O zařazení mléka a mléčných výrobků do zdravé výživy moderního člověka bylo napsáno již mnoho článků a knih. Proti jejich konzumaci však často brojí nejen různí ideologičtí aktivisté vystupující proti současnému průmyslovému stylu života, ekologičtí aktivisté, vegetariáni, vegani, ochránci zvířat, obhájci alternativní medicíny, ale také průmysloví výrobci sóji a rostlinných tuků či dalších náhražek klasických potravin a lobby výrobců nápojů, kteří chtějí nahradit mléko svými produkty. Doporučují nám při tom omezení spotřeby mléka a mléčných potravin, v krajním případě orientaci na mléko kozí či ovčí. Někteří vyžadují dokonce úplné vyloučení mléka a mléčných potravin z jídelníčku. Argumentují při tom například tím, že mléko zahleňuje a lidský organismus si s tím neumí poradit. Často operují údajnými nemocemi z potravin a z mléka. Četným argumentem jsou také důvody „ekologické“ o znečišťování životního prostředí produkcí mléka a jeho zpracováním, genetickou manipulací (krmiv, zvířat) či životnímu prostředí škodící dopravou. Ekonomičtí odpůrci zase zmiňují průmyslový charakter výroby a postupující globalizaci. Jejich argumentace však bývají většinou pseudovědecké a řada faktů je vytržena z kontextu. Často se používají klišé a akcentují výjimečné případy, a především se rozšiřují různé neopodstatněné mýty. Ve sděleních volně šířených například na internetu a v různých médiích se můžeme setkávat s tvrzeními typu „četl jsem, že...“.   Je potřeba si ale také přiznat, že některé z argumentů proti mléku rozšiřuje dnes až třetina lékařů (většinou ve vztahu k alergiím), jejichž tvrzení pak názorovou hladinu obyvatel ovlivňují opravdu významně. Další skupinou, která k šíření některých nesprávných informací přispívá, mohou být i ctižádostiví novináři, kteří chtějí prezentovat senzační zprávy, ale většinou nemají k jejich ověření a formulacím dostatečné odborné vzdělání. A nakonec bývají zdrojem šíření mýtů také někteří výživoví poradci, jejichž činnost je bohužel nekontrolována. Navíc profese výživového poradce je živností volnou, takže se de facto „odborníkem na výživu” může v podstatě stát kdokoli, přestože nemá za sebou odpovídající odborné vzdělání. I v těchto případech pak šíří klamavé informace. Jejich původ je buď v nedostatečných znalostech, nebo se může stát i to, že jejich šiřitelé patří k zastáncům alternativních směrů výživy, leckdy až doslova k fanatikům.

Ve společnosti byly v minulosti uskutečněny celé řady průzkumů zaměřených na povědomí o propagandě vedené proti mléku, ve kterých bohužel často mnoho dotázaných hodnotilo tuto propagandu jako důvěryhodnou. Někteří z dotazovaných jí byli natolik ovlivněni, že se dokonce rozhodli omezit spotřebu mléka a mléčných výrobků. Hlavními důvody byly většinou alergie na mléko (bez správného chápání pojmů „alergie“ a „intolerance“), údajně špatná stravitelnost kravského mléka (oproti mléku koz a ovcí), údajná nevhodnost konzumace mléka pro zdraví, údajná škodlivost mléčného tuku, a dokonce i rizika spojená s rakovinou.

V případě ekologických průzkumů souvisejících s produkcí mléka je často zmiňováno oteplování planety metanem pocházejícím z chovu krav.

Naštěstí je však podle oficiálních údajů EU každý druhý respondent vůči propagandě vedené proti mléku imunní.

Je ovšem zřejmé, že šířenou propagandu proti mléku a mléčným výrobkům nelze ani přeceňovat, ale rovněž ji není možné podceňovat. Podobně je potřeba přistupovat také k vyvracení mýtů o mléce, které ve společnosti kolují.  Tato brožurka si klade za cíl některé z dezinformací a mýtů šířených kolem mléka a mléčných výrobků odborně vysvětlit, vyvrátit a uvést na pravou míru. Nechť tedy i vás čtení v této publikaci přesvědčí, že mléko a výrobky z něj jsou bezpečnými, a především nutričně vyváženými potravinami, které přispívají k dobrému zdraví vašeho života. Koneckonců jsou mléčné výrobky součástí každodenního jídelníčku lidí po tisíciletí. Pochutnávali si na nich jak naše pra-prababičky, babičky, tak i naši rodiče. Ať vám tedy chutnají a přinášejí sílu a zdraví všem současným a budoucím generacím.  Mléko je prostě stále v módě!

Novinky - výpis všech