Jak rozeznáme mléčné výrobky v obchodě?


Kotva: Jak je poznáme

Všechny mléčné výrobky mají povinně oválnou veterinární značku závodu země původu, tedy CZ pro výrobu v ČR, DE pro Německo, PL pro Polsko, FR pro Francii atd.

Podle legislativy platné v celé EU musí být na obale každého mléčného výrobku v EU umístěna oválná veterinární značka zdravotní nezávadnosti obsahující kód země, písmena ES (v jazyce příslušné země původu) a číslo veterinárně schváleného výrobního závodu resp. provozovny.

Všechny české mlékárenské provozy prošly před naším vstupem do EU veterinární kontrolou. Po jejím úspěšném absolvování byl každému provozu přidělen výše uvedený kód závodu – značka zdravotní nezávadnosti. I nadále je každý mlékárenský provoz pod neustálým veterinárním dozorem, který provádí časté pravidelné i namátkové kontroly.


Ukázky výrobků označených viditelným oválkem:

Tvarohy
Milko – Česká republika / Pilos - Německo
Mléka
 Pragolaktos – Česká republika / Meggle – Slovensko
Másla
Tatra – Česká republika / Máslo OSM – Polsko
Jogurty
z Valašska – Česká republika / Zott – Německo