Mlékárenský výkladový minislovník

20. 12. 2019

V mlékárenské praxi pracují odborníci s řadou výrazů a odborných termínů, které jsou pro ně běžné a srozumitelné a které pak tudíž používají i v marketingové komunikaci se spotřebiteli, popřípadě je využívají při popisech výrobků na obalech. Často si odborníci ani neuvědomují, zda jsou tyto výrazy také jasné a srozumitelné pro běžného člověka, zda třeba některé z nich nevyvolávají negativní reakce u spotřebitelů, které by mohly ovlivnit i jejich nákupní rozhodování, či zda by jejich nepochopení nebyla příčinou vzniku nepodložených mýtů.

Tato malá publikace si klade za cíl některé z mlékařských pojmů blíže vysvětlit a edukovat nejenom spotřebitele, pro které je zejména určena, ale také studenty mlékárenských oborů a samotné mlékaře, aby byli vybaveni potřebnou argumentací, kterou budou moci zase využívat v komunikaci s širokou veřejností.

Minislovník je sestaven abecedně a není v žádném případě konečný. Českomoravský svaz mlékárenský rád uvítá ze strany veřejnosti další náměty na jeho rozšíření při případných jeho reedicích.

Mlékárenský výkladový minislovník

Novinky - výpis všech